Det er særlig barn med lav sosioøkonomisk status som ikke har med seg nistepakke.