GJØVIK (NRK): Han kan hacke et lyskryss og endre skolekarakterene sine med noen tastetrykk.

14 år gamle Thomas Bekkedal Wragg Moen omtales som et helt spesielt talent innen datasikkerhet. Han er så dyktig at han holder foredrag under den nasjonale Sikkerhetsfestivalen i Lillehammer.

– Det er mulig å sitte bak en skjerm og et tastatur og gjøre mye skade. Svære firmaer kan kollapse hvis jeg taster inn noen få tastetrykk og trykker «enter». Men det er det jeg prøver å forhindre, forteller Thomas Bekkedal Wragg Moen.

For heldigvis er han en «snill» hacker.

Ifølge Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er truslene mange. Id- og bildetyverier, svindelforsøk og rene hacker-ødeleggelser er dessverre vanlig.

Selskapet samarbeider med Thomas for å gjøre ungdom bevisste på hvilke farer som lurer i den digitale verden. Og hvordan de kan beskytte seg.