Ny grense for tollfri netthandel og omlegging av NRK-lisensen, enda lavere eiendomsskatt, men ingen endringer i formuesskatten. Slik vil statsbudsjettet for 2020 påvirke lommeboken.

https://www.elevkanalen.no/e/video/225022?start=0

Statsbudsjettet for 2020 har få store endringer i inntekts- og formuesskatten, men en rekke andre små grep som kan påvirke lommeboken din.

Lavere eiendomsskatt: Denne reduseres ytterligere, ned til 4 promille.

Uendret skatt på alminnelig inntekt: Satsen på alminnelig inntekt for personer ble redusert fra 23 til 22 prosent i 2019. Satsen holdes uendret på 22 prosent i 2020. Samtidig justeres alle innslagspunktene i trinnskatten opp med 3,6 prosent i tråd med forventet lønnsvekst, mens satsene i trinnskatten holdes uendret.

Uendret formuesskatt: For første gang på lenge foreslås det ingen store endringer i formuesskatten. Satsen videreføres på 0,85 prosent og bunnfradraget på 1,5 millioner kroner. Regjeringen foreslår imidlertid en endring for verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i norske selskap. Disse skal verdsettes til aksjenes andel av selskapets skattemessige formuesverdi, en endring fra nå å verdsettes til summen av aksjenes pålydende og overkurs.

Barnetrygden økes: Settes opp med 3.600 kroner i året for barn opp til fylte seks år. Endringen blir gjeldende fra 1. september neste år.

Ingen endringer for for vin og sprit, sigaretter og snus: Avgiftene settes opp i takt med forventet prisstigning.

Import av klær blir tollfritt opp til 3.000 kroner: 350-kroners grensen på netthandel fra utlandet fjernes og blir erstattet av en ny tollgrense på klær. Nå slipper man toll på varer inntil 3.000 kroner.

Endret engangsavgift på bil: Nye regler for å måle CO2-utslipp gjør at engangsavgiften endres. Beregningen gjøres på bakgrunn av kjøretøyets vekt og utslipp, slik at noen biler blir litt dyrere, mens andre kan bli rimeligere.