For en gangs skyld var en av hovedpersonene bak hetseforumet Sørlandsnyhetene ærlig. «Vi skapte et monster,» sa Nils Nilsen stolt til NRK etter å ha spredd hat og løgn i mer enn 2000 innlegg. Det norske demokratiet trenger å stoppe monstrene på internett.

Debatt: STEINAR J. OLSEN, Stormberg-gründer

Jeg er fra Kristiansand. Jeg har levd godt med at apekatten Julius var første assosiasjon mange nordmenn hadde til Kristiansand. Nå er det et annet dyr – et utemmet Facebook-monster – folk nevner først når de hører hvor jeg kommer fra.

Facebooksiden Sørlandsnyhetene avgjorde valget i Kristiansand, med metoder lik de vi ser på ytterste høyreside av amerikansk politikk: Systematisk spredning av desinformasjon og konspirasjonsteorier, anonym hetsing og diskreditering av politiske motstandere, svertekampanjer for å svekke redaktørstyrte medier, falske profiler og falske «likes», og utvikling av ekkokammer ved sletting av kritiske kommentarer og ved blokkering av saklige kritikere.

Etter valget kom sannheten frem: «Vi har oppnådd det vi ville,» sa Nils Nilsen til NRK. «Vi skapte et monster. Pampeveldet ble styrtet».