Forklarer begrepet nyliberalisme samtidens uro?

Mange er urolige. Det ser man på hektisk valgadferd, hysteriske debatter i sosiale medier om hva som helst, vilje til å tro på falske nyheter og konspirasjonsteorier. Det er ikke rart pilleforbruket også øker.

Hva er det dypere problemet? Her har mange en kjepphest å ri, med disse som tre eksempler:

  • Kristne vil peke på sekulariseringen, at folk har ikke lenger har et fellesskap i
    gudstro og kristne verdier.
  • Ytre høyre vil si at innvandringen har skylden, særlig muslimenes. Den undergraver fellesskapet.
  • Ytre venstre vil henge bjellen på nyliberalismen. Begrepet er omstridt, men la gå:
    en ny type kapitalisme som sørger for at «alt» blir underkastet markedstenkning,
    inkludert organiseringen av offentlig sektor og forholdet mellom mennesker.

«Hvordan skal vi danne dype vennskap, eller søke trøst hos kolleger, hvis de primært er våre konkurrenter», spør sosiologen Linn Stalsberg i den nye boken Det
er nok nå. Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur.