SSB er den desidert største, men vi er ikke den eneste produsenten av statistikk i Norge. En rekke andre statlige institusjoner publiserer også statistikk og styringsinformasjon om det norske samfunn. Her får du vite hvor du finner statistikkene, som du kanskje trodde SSB har.

En del av vårt samfunnsoppdrag er å samordne produksjonen og formidle statistikk om norske samfunnsforhold.  Samordningen ivaretas i dag blant annet med Statistikkrådet, som ledes av SSB og per i dag har representasjon fra 23 offentlige institusjoner. Medlemmene har til felles at de publiserer egen statistikk og/eller leverer data til SSBs statistikker.

Statistikkene fra de andre medlemmene av Statistikkrådet har forskjellige formål. De varierer fra å understøtte virksomhetenes myndighetsutøvelse eller å dekke behov for styringsinformasjon, til å gi informasjon til forskjellige interesse- eller brukergrupper og drive allmenn folkeopplysning.

For den interesserte bruker er det mye nyttig å finne fra disse institusjonene. Noen dekker områder SSB ikke har statistikk om, mens andre supplerer SSBs statistikker på de aktuelle områdene.  Her presenterer vi noen av statistikkprodusentene, som det kan være lurt å vite om i jakten på statistikk.


En hel verden av statistikk

Er du på utkikk etter statistikk om andre land eller ønsker å se Norge i en internasjonal statistisk sammenheng? Utvalget av internasjonal statistikk er stort, og ikke like enkelt å navigere seg frem i. Her følger noen veimerker på ferden. >>>>>>>