Hvis NAV-ledelsen og ansvarlige politikere ble møtt med samme krav som de stiller til trygdemottakere, hadde hoder rullet nå.

Som menneske kjenner man seg sjelden så liten som i møte med NAV. Selv om man bare skal gjøre noe så ordinært som å søke om foreldrepenger eller sykepenger, er det lett å føle seg som en snylter og en potensiell skurk. Det er noe med det formalistiske og stivbente NAV-språket som skremmer vettet av folk. Du må godtgjøre at vilkårene i §3.2 er oppfylt, osv osv.

Da kan en bare tenke seg til hvordan det føles når NAV ikke bare tar fra noen all inntekt, men også straffer med fengsel. Flere tusen har fått krav om tilbakebetaling som kan være gal. Minst 48 mennesker er straffedømt, av dem er 36 uskyldige dømt til soning i fengsel.

Hvordan er dette mulig i rettsstaten Norge?
Mye har åpenbart gått galt. Ingen vet helt hva som skjedde da EUs trygderegler ble en del av norsk trygderett i 2012. Da var det Arbeiderpartiets Hanne Bjurstrøm som styrte departementet. Det blir nå hevdet at det var en oversettingsfeil. Det virker helt utrolig at det skal være en uheldig omgang med «google translate» som er opphavet til denne formidable rettsskandalen.

Komplisert sak? Vi forklarer på kun 90 sekunder.