I dag har alle rett til å komme inn på videregående skole, men ikke rett til å fullføre.

Det kan det bli en forandring på. Jeg synes det er på tide at det skjer endringer i videregående skole, det er jo 25 år siden sist. Videregående skole bygger grunnlaget for samfunnet, sier Gina Gylver, som går i 3. klasse på Edvard Munch videregående skole
i Oslo.

Medelevene Caitlin Reyes (18) og Cora Linn Hopp Auganes (18) er enige, men mener
det er viktig å starte enda tidligere med å løfte elever som trenger det. – Jeg mener man bør hjelpe elever som sliter med fag, allerede fra ungdomsskolen,
sier Hopp Auganes.

Går bort fra tidsbegrenset rett
I går la Ragnhild Lied frem den andre av to rapporter som skal se på hele strukturen
for videregående skole. Det er ikke blitt gjort siden 1994 (Reform 94).
– Vi foreslår å gå fra retten til tre år videregående opplæring til en rett til å fullføre
videregående, sier Lied, som har ledet det regjeringsoppnevnte utvalget.