Kodegenet.no: Introduksjon til SQL og MYSQL
Denne guiden vil fokusere på hvordan man benytter SQL. Jeg vil gå kort innom hva en database er, og hvordan man strukturerer en database, men jeg vil for det meste gå gjennom hvordan man benytter SQL for å legge inn, hente og endre informasjon til/fra databaser. Jeg vil benytte MySQL som grunnlag for eksemplene i denne guiden. MySQL er en Open-Source database, og kan lastes ned og installeres gratis fra MySQL sin nettside.

Gå til Kodegenet


w3schools.com: SQL Tutorial

SQL is a standard language for storing, manipulating and retrieving data in databases. Our SQL tutorial will teach you how to use SQL in: MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle, Sybase, Informix, Postgres, and other database systems.

sqlzoo.net: SQL tutorial
New server in place 16th Jan 2020. Gå til sqlzoo.net