Skolen bør invitere elevene til å rette blikket utover mot verden rundt seg, og ikke innover mot seg selv og sitt indre liv.

Debatt: Tore Dag Bøe og Dag Nome:

Folkehelse og livsmestring skal være et nytt kjerneelement i de nye læreplanene som innføres i skolen høsten 2020. Konsekvensen er at psykisk helse settes på timeplanen.

Janne Lund, stipendiat ved Universitetet i Agder, spør i en kronikk i Aftenposten nylig om vektleggingen av psykisk helse er en del av problemet og ikke løsningen for unge mennesker.

En vektlegging av psykisk helse i skolen kan føre til at en rekke vanlige utfordringer i livet blir psykologisert og individualisert.

Problemer som hører hjemme der ute mellom folk, gjøres til problemer her inne i min psyke, i mine tanker og følelser. Spørsmål om relasjoner, fellesskap og tilhørighet gjøres om til spørsmål om den enkeltes psykologiske mestringsstrategier.