Verden var på vei mot et Handlingens tiår for bærekraftsmålene og Agenda 2030 da fokuset brått skiftet. 11. mars karakteriserte WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus Covid 19 som en pandemi.

Siden har store deler av økonomien stanset i mange land og antall smittede og døde steget dramatisk. Ingen aner hvor mange liv det dødelige viruset vil kreve før det brenner ut. Ingen aner hvordan verden vil se ut når det skjer. Ingen aner om koronaviruset vil komme til å utgjøre et enormt tilbakeslag i arbeidet for bærekraftsmålene eller berede grunnen for nødvendige endringer.

Her hjemme har regjeringen de siste årene jobbet med en samstemthetsreform for å styrke innsatsen for Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål, men mange mener det går for sent.

– Det er behov for et taktskifte, var budskapet fra Kirkens Nødhjelp da de tidligere denne måneden la fram sin skyggerapport om samstemtpolitikk. Generalsekretær Dagfinn Høybråten utdypet det slik i en kommentar i Vårt Land 16. mars:

«Det er ti år til bærekraftsmålene skal nås, både i Norge og i alle verdens land. Da må all politikk innrettes slik at vi får til dette. Regjeringens budsjettkonferanse står for døren. Og alle partiene er i gang med å lage nye partiprogrammer. Der bør det slås fast at all politikken som føres skal være i tråd med bærekraftsmålene. Da kan vi få til et taktskifte.»

Les hele saken på global.no