I århundrer har kontakt med gullgravere og storsamfunnet ført til sykdom og massedød fra «vestlige» sykdommer.

Nå frykter sårbare urfolksstammer koronasmitte. Både i Peru, Brasil, Colombia og Indonesia meldes det at landsbyer i utkanten av regnskogene forlates, og at innbyggerne flykter innover i de store skogene. I håp om å slippe unna.

Regnskogfondet melder at nukakfolket i Colombia, som inntil relativt nylig levde uten kontakt med omverdenen, rapporteres å ha flyttet tilbake til skogsområdene de levde i før de ble drevet ut under borgerkrigen i Colombia. Historien viser at urinnvånerne har gode grunner til å rømme.

Smitte langt inne i Amazonas
Men det spørs om de klarer å slippe unna. Forrige uke bekreftet helsemyndighetene i Colombia at en ung kvinne fra kokamastammen, dypt inne i Amazonas, var smittet med viruset. Hun var assistent for en lege som også testet positivt.

Helseeksperter sier til Reuters at de frykter et stort virusutbrudd i Amazonas kan få katastrofale konsekvenser for Brasils 850.000 indianere.