Home IT1 Artikler IT1 Storebror ser deg med de beste intensjoner

Storebror ser deg med de beste intensjoner

Folkehelseinstituttets smitteapp er ute. Et stort flertall sier ja i en måling. Jeg tipper et flertall også vil bruke den. Mange er klare for nær sagt hva som helst av overvåking bare formålet er helse eller sikkerhet.

Dessuten handler det nå om å begrense en stor krise alle er rammet av. Derfor vil en del som vanligvis er skeptiske til overvåking, denne gangen se stort på det.

Gudene skal likevel vite at det er grunn til skepsis, selv om bruken av appen i utgangspunktet er frivillig.

Kildekoden er ikke åpen. Dermed kan kritikere ikke kontrollere at appen holder det regjeringen lover. Manipulasjon og hacking er mulig. Feil kan skje ved lagring av data, som vil skje sentralt.

I noen yrkesgrupper, som advokater og journalister, vil mange uansett ligge unna av hensyn til klienter og kilder.

Personvern ivaretatt?
De fleste kan velge å ha tillit til myndighetene, noe det i Norge vanligvis er grunn til å ha. Overvåkingen er også klart situasjonsbestemt og avgrenset både i omfang og tid.

Dessuten kan man si at kampen mot viruset er viktigere enn feil som teoretisk kan skje på grunn av teknologiske spissfindigheter.

Et hovedproblem ligger, etter min vurdering, i kjernefunksjonen: Den skal fortelle en bruker om vedkommende har hatt kontakt med en covid-19-smittet i mer enn 15 minutter.

Man får ikke opplyst navn eller hvor møtet fant sted, men man får dato.

Personvernet skal angivelig være ivaretatt, primært fordi appen er frivillig å bruke. Holder det i annet enn formaljuridisk forstand?