Professor Marianne Lien mener vi nå lærer at det faktisk er mulig å legge om livsstilen. – Før pandemien gikk livet på skinner for mange. Å leve slik kan være mentalt bedøvende, sier professorkollega Thomas Hylland Eriksen.

12. mars ble konserter, restaurantbesøk og planlagte reiser satt på vent. Nordmenns hverdag endret seg over natten. Det resulterte i at store deler av befolkningen fikk mer tid.

Flere har begynt med hjemmedyrking, og i sosiale medier deler nyfrelste bakere bilder av sine første surdeigsbrød.

Professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen tror koronakrisen vil gjøre at flere – også når dette er over – får øynene opp for «det langsomme livet i nærmiljøet».

– Koronakrisen har gitt oss en mulighet til å se oss selv utenfra. Før pandemien gikk livet på skinner for mange. Å leve slik kan være mentalt bedøvende. Nå har flere kanskje fått øynene opp for at en skogstur i nærmiljøet kan være vel så fint som en stressende weekendtur til Praha, sier han.

Professor i sosialantropologi Marianne Lien mener vi nå erfarer at det faktisk er mulig å legge om egen livsstil – og at det nærmest skjedde over natten.

– Kanskje vil vi gjennom denne krisen lære oss å innrette livet på måter som belaster omgivelsene mindre. Det kan bety færre lange flyreiser, bruk av hjemmekontor uten reiser til og fra jobb og at nærmiljøets betydning øker, sier Lien.