Andelen av befolkningen med høgskole- eller universitetsutdanning øker jevnt og trutt og lå i 2019 på 35 prosent. Kvinnene er i flertall, og blant unge i slutten av 20-årene er forskjellen på 21 prosentpoeng.

Utdanningsnivået i befolkningen 16 år og eldre øker, men det er forskjeller mellom menn og kvinner. I 2019 hadde 39 prosent av kvinnene utdanning på dette nivået. Tilsvarende tall for menn var 30 prosent. I 2019 var det 9 prosentpoeng flere kvinner med høyere utdanning enn 10 år tidligere. Økningen blant menn lå på 5 prosentpoeng i denne perioden.