Spørreundersøkelser høsten 2020:


Spørreundersøkelser høsten 2019:

  • Karakterpress og stress
  • Russetiden
  • Læringsmiljø
  • Tobakk og snus
  • Alkohol og drikkepress