Det var en økning i saker om negativ sosial kontroll i første halvår i år, men minoritetsrådgivere frykter høye mørketall under coronanedstengningen.

Da skolene stengte var det færre som kontaktet minoritetsrådgiverne om at de ble utsatt for negativ sosial kontroll, trusler og vold. Da skolene åpnet igjen, økte også henvendelsene. Dette gir grunn til å frykte høye mørketall, skriver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i en fersk rapport om IMDis minoritetsrådgivere og integreringsrådgivere i første halvår 2020.

Mange utsatte barn og unge kan ha blitt forhindret fra å ta kontakt med minoritetsrådgiverne under coronapandemien, fordi de ikke har hatt mulighet til å forlate hjemmet eller ha fortrolige samtaler, heter det i rapporten.

– Det er ganske alvorlig hvis unge som har behov for å snakke med en trygg voksenperson om kontroll, press, trusler og vold, ikke har hatt mulighet til det. Jeg er bekymret for mørketallene, og håper ungdommene tar kontakt nå, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Til tross for dette var det totalt sett en økning av saker første halvår i år, sammenlignet med tidligere år, med 285 saker. Det er en liten økning sammenlignet med 2019, og en markant økning sammenlignet med 2018. Omtrent halvparten av sakene handlet om negativ sosial kontroll.

IMDis 49 minoritetsrådgivere er utplassert ved utvalgte ungdoms- og videregående skoler over hele landet. De skal hjelpe elever som står i fare for, eller utsettes for, negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse. I budsjettet for 2021 foreslår regjeringen å utvide ordningen med ytterligere 10 stillinger. (NTB)


Negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

Hva er negativ sosial kontroll?
Negativ sosial kontroll er ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer. Kontrollen kjennetegnes ved at den er systematisk og kan bryte med den enkeltes rettigheter i henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov. Oppmerksomheten rundt negativ sosial kontroll har økt de siste årene, både i offentligheten og som innsatsområde for myndighetene. Arbeidet med å bekjempe negativ sosial kontroll er en del av norsk integreringspolitikk.